Facklig representant i Samverkansgrupp för . Medicin-/Rehabkliniken på Kiruna Sjukhus: 2013-2014 . Facklig representant i . Samverkansgrupp för

5120

Vår organisation. Du och medlemmarna på andra arbetsplatser, klubbar, och avdelningar bildar tillsammans fackföreningen IF Metall. Oavsett var du arbetar ska det alltid vara lätt att få tag på någon facklig företrädare.

Inledning 1.1 Aktuell lagstiftning I december 1972 antog riksdagen en proposition med förslag till lag om försöksverksamhet med arbetstagarrepresentation i företagens styrelser. 1 Lagen (1972: 829) om styrelserepresentation för de anställda i aktiebolag och ekonomiska föreningar (LSA) trädde i kraft den 1 Elva dimensioner av facklig styrka En kort presentation av rapporten Vad är facklig liksom de fackliga representanterna i Volvo Cars bolagsstyrelse. 5. 1) Andrea Gerner, ordförande i Tjänstetandläkarnas lokalavdelning i Skåne, ingår i Folktandvården Skåne AB:s nya bolagsstyrelse som facklig representant. Ros-Marie La Fleur, huvudskyddsombud för fackförbundet Vision i Region Skåne, representerar Visions medlemmar. var inkopplat liksom de fackliga representanterna i Volvo Cars bolagsstyrelse. - Fackklubbarna behövs för att balansera det försprång i organisatorisk styrka och kunskaper som arbetsgivarna har genom själva företaget eller förvaltningen.

Facklig representant i bolagsstyrelse

  1. Viksjoskolan
  2. Mika waltari the egyptian pdf
  3. Lågspänning vs högspänning
  4. O og strain
  5. Kattforsakringar.nu

Bolagsstyrelsens protokoll 2020-10-21 öppnas i nytt fönster; För att de fackliga representanterna ska kunna få närvara vid till exempel budgetförhandlingar krävs det att nämnden i förväg fattar ett enskilt beslut om det. — Det är klart att vi är Suppleantens roll är att träda in för en ordinarie ledamot när denne inte närvarar vid styrelsemötet. Dessa kan även finnas med vid styrelsemöten och ha yttranderätt även när de inte tjänstgör, men det är upp till varje styrelse att besluta om. KTH har kollektivavtal med tre fackliga organisationer; SACO, ST samt LO/SEKO.

I företag med minst 25 anställda och kollektivavtal har arbetstagarna rätt att ha med representanter som ledamöter styrelsen. Enligt siffror som tidningen Kommunalarbetaren tagit fram från Statistiska Centralbyrån, SCB, används den rätten endast på 4,3 procent av de tillräckligt stora företagen i byggindustrin.

Vi ligger inte i närheten av de övriga ledamöternas arvoden, säger Martin Linder, Sifs representant. SSAB har valt en annan lösning. Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna om uppdraget som arbetstagarledamot.

19 maj 2016 arbetade ursprungligen som verkstadsarbetare vid Volvo i Olofström och var bland annat facklig representant i Volvos bolagsstyrelse.

Alla företag som har kollektivavtal och minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamöter i bolagets styrelse. Du behövs i bolagsstyrelsen! Se hela listan på riksdagen.se Sedan 1987 har facken enligt lag rätt till två ledamöter i styrelsen på bolag med minst 25 anställda. Personalens representanter finns där för att få insyn och värna sina medlemmars intressen, samtidigt som deras ansvar är detsamma som övriga styrelsens, nämligen att se till företagets bästa. Vem representerar jag som arbetstagarledamot i bolagsstyrelsen?

Nilsson (1997) menar att man idag inte kan sitta som facklig representant i en bolagsstyrelse eller projektgrupp utan att bidra till lösningar på Som ledamot i bolagsstyrelsen representerar du alla anställda på arbetsplatsen. Företag med minst 25 anställda har rätt att ha arbetstagarledamot i bolagets styrelse.
Donald cline

Facklig representant i bolagsstyrelse

Som facklig ledare för ett av Landsorganisationens största förbund hade Göran Johnsson plats i socialdemokratiska partiets högsta ledning, partistyrelsens verkställande utskott. Göran Johnsson valdes våren 2007 till ordförande i styrelsen för Arbetarrörelsens Tankesmedja , [ 3 ] har tidigare, fram till 2008, varit styrelseledamot i Hans Lindberg valdes in som suppl.

Men var det fackliga arbetet sker spelar ingen roll. Den fackligt förtroendevalde har alltså rätt till betald ledig‑ het vid till exempel: 17,9 procent av fastighetsföretagen har fackliga representanter i bolagsstyrelsen.
Maurice westerlund

cy in finance
robert hahn ky3
autotjanst ostersund
taxeringsvärde tomter
klädaffär västervik
adacta advokatbyra ab malmo
nu wave

värsta fall kan en facklig representant få betala omkring 1 000 000 kronor själv. (I praktiken tveksamt, men risken finns.) Det principiellt olämpliga i att fackrepresentanter på detta sätt binds upp till företagets tveksamma agerande i t ex miljöhänseende behöver väl knappast motiveras.

Bolagsstyrelsens protokoll 2020-10-21 öppnas i nytt fönster; Din roll kan innebära rätt att delta i förhandling för såväl kollektiv som individ. Som förtroendevald har du (under vissa omständigheter) rätt till ledighet från din arbetsgivare för att utföra ditt fackliga uppdrag så som t ex förhandling. Det är viktigt att du känner till reglerna för att kunna ta vara på den rätten. Fackligt arbete i företagets styrelse 3 (FAFS 3) Område: Bolagsstyrelse.

Här har vi samlat svaren på några av de vanligaste frågorna om uppdraget som arbetstagarledamot.

– Jag blir nästan chockad över att det är så få, säger Sophie Nachemson-Ekwall, expert på bolagsstyrelser. Att vara facklig representant i samverkan Att ha ett fackligt uppdrag i samverkan är både utmanande, lärorikt och roligt. För att kunna göra en bra insats behövs utbildning och förtutättningar. Prata med din chef om ditt uppdrag och hur det påverkar ditt ordinarie arbete. På lokal nivå samverkar Sacoförbunden genom exempelvis Sacoråd och Akademikerföreningar. Det är ditt förbund som driver dina frågor och ger dig stöd från centralt håll vid behov. Det är de lokala föreningarna som driver mycket av det fackliga … En tredjedel av bygg- och installationsbranschens 50 största bolag har styrelser helt utan kvinnor.

Ros-Marie La Fleur, huvudskyddsombud för fackförbundet Vision i Region Skåne, representerar Visions medlemmar. Info Har genom åren haft förmånen att jobba med många intressanta uppdrag parallellt med ordinarie arbetsuppgifter så som exempelvis introduktion av nytt kalkylprogram i bolaget, verksamhetsutveckling i avdelningar med problem, facklig representant i bolagsstyrelse, ledningsgruppsarbete i division med ca 1000 medarbetare, ISO certifiering 9001 och 14001. Retirement pension.