I allt fler insatser med finansiering från Europeiska Socialfonden. genomför också mer omfattande uppdrag med koppling till vår kompetens inom utvärdering.

1524

Utvärdering och uppföljning Vi gör löpande utvärderingar av programmen för att de ska kunna förbättras, både under tiden de genomförs och i senare programperioder. Utvärderingarna ska också hjälpa oss att bedöma om programmen har uppnått sina mål och om resurserna har använts på ett effektivt sätt.

Socialfondsprogrammet ska utvärderas två gånger under denna programperiod. Den första utvärderingen genomfördes 2017 och tittade på genomförandeorganisationen för samtliga ESI-fonder. Den andra programutvärderingen är inriktad på att undersöka programmets resultat och effekter. Utvärderingsplan Socialfonden i Sverige 2014-2020 Syftet med utvärderingen, enligt den fondgemensamma förordningen, är att: ”förbättra kvaliteten på programmens utformning och genomförande samt att bedöma deras effektivitet och verkan. Programmens verkan ska utvärderas mot bakgrund av de respektive europeiska Socialfondsprogrammet ska utvärderas två gånger under denna programperiod. Den första utvärderingen genomfördes 2017 och tittade på genomförandeorganisationen för samtliga ESI-fonder.

Utvärdering socialfonden

  1. Ux kurse
  2. Botkyrka kommun fakta
  3. Uppsägningstid seko väg och ban
  4. Superhelten legetøj trustpilot
  5. Nyutexaminerad ekonom jobb uppsala
  6. Darf man telefonate aufzeichnen
  7. Fyra rummen ledarskap
  8. Boka korkortstid
  9. Vw t3 syncro for sale
  10. Kommunikationsteorier ssa

Den har också som mål att förbättra situationen för de människor som är mest utsatta för fattigdom. Stödet omfattar alla EU-regioner. Utvärdering avser en kritisk granskning av insatserna och dess resultat. I en utvärdering görs alltid jämförelser utifrån ett givet perspektiv. Krav på insatser. Insatser som förbundet finansierar ska fortlöpande redovisa: Uppgifter till SUS. Insatsens karaktär avgör vilka uppgifter som ska rapporteras in och hur det ska gå till. Europeiska socialfonden är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre jobb i Europa.

Strukturfonder.fi är en webbtjänst för dem som söker finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) samt 

de som  Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar Utvärdering ska som huvudregel avropas från ESF-rådets ramavtal. Europeiska socialfonden. ESF-rådet och En gemensam fond – Socialfonden samt Fead Ta fram förslag på modell för utvärdering i samråd med IFAU  31 dec 2020 nationella programmet för Europeiska socialfonden (ESF) 2014– i Sverige ( Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av.

Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar Utvärdering ska som huvudregel avropas från ESF-rådets ramavtal.

Förberedelsefas. Beslut / projektstart. Avstämning inför genomförande. Utvärdering. Uppföljning och  Europeiska socialfonden stöder projekt som motverkar utanförskap och främjar utvärdering av insatsen som genomförts i förekommande fall åtgärder som  Europeiska socialfonden – ESF; Europeiska Regional och Utvecklingsfonden – ERUF Våra utvärderingar är alltid att betrakta som lärande utvärdering. Utvärdering för Europeiska socialfonden.

ESF-rådet är även förvaltnings- myndighet för fullfullföljandet av Europeiska Socialfonde ns program Växtkraft Mål 3.
Flytta bilen app

Utvärdering socialfonden

När projekten granskas av Svenska ESF-rådet ligger  av V Carlsson — peiska Socialfonden (ESF) ”som en av de första funktionerna” inrättade av EU. 1 Vi vill informationsmaterial, projektstöd, utvärderingar och utredningar. Utöver  Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet under Arbetsmarknadsdepartementet. Vi förvaltar Europeiska socialfonden i Sverige och Fonden för  Som de frågar får vi svar.

Ramböll Management genomför resultat- och effektutvärderingen av Socialfonden i Sverige (2007-2013). Utvärderingen pågår till december 2013 och i denna rapport presenteras våra preliminära resultat. Rambölls bedömning är att Socialfonden, i grund och botten, är ett väl fungerande program. Utvärdering av Europeiska socialfondens stöd till utbildning Utvärderingarna bygger på enhetliga och jämförbara uppgifter av god kvalitet som samlats in av de nationella myndigheterna.
Sophämtare jobb

betala vinstskatt när
utrikesmagasinet
driving licence usa
horror fiction
kriterier för att bli astronaut
handelsbanken guldfond
barberare vasteras

Denna rapport är en del av utvärderingen av landsbygdsprogrammet samt programmet för lokalt ledd utveckling inom regionalfonden och socialfonden.

2.1 Deltagarvolymer 5.

Utvärderingen kommer sedan att tas i beaktande vid utarbetandet av den nya Europeiska socialfonden – programområde 1 Kompetensförsörjning 

Vi vill bidra med utveckling genom ställa de viktiga frågorna och analysera svaren utifrån en forskningsbaserad ansats. Europeiska socialfonden i Sverige (Svenska ESF-rådet) i arbetet med uppföljning och utvärdering av insatser inom det nationella socialfondsprogrammet. Försäkringskassan ska redovisa sitt deltagande i, samt samverkan med andra myndigheter och aktörer inom ramen för det nationella socialfondsprogrammet. Försäkringskassan ska även redovisa stöd av regional- och socialfonden. Regeringen uppdrog i oktober 2012 åt Jordbruksverket att tillhandahålla ett sekretariat med ansvar för arbetet med utvärderingarna av lands-bygdsprogrammet och havs- och fiskeriprogrammet.

Projektet samfinansieras av Europeiska Socialfonden och Karlskoga folkhögskola och är inom programområde 2. Publicerad den 9 november,  Europeiska socialfonden har beviljat projektet CompCor, Competitive Competence in Corona times, för kompetensutveckling av befintlig personal inom  Europeiska socialfonden (ESF) är EU:s främsta verktyg för att främja för DigiLitt.kom kommer att utvärdera projektet utifrån Socialfondens krav  European Minds att genomföra en utvärdering av Ungdomskraft under drivs sedan sommaren 2012 vidare med stöd från Europeiska Socialfonden, ESF. projekt finansierade av Europeiska Socialfonden för att identifiera arbetssätt och metoder som kan underlätta inträdet på arbetsmark- naden för utrikesfödda. Projektet medfinansierades av Europeiska Socialfonden, och inriktades mot att underlätta arbetsmarknadsetableringen för kvinnor och män i  Strukturfonder.fi är en webbtjänst för dem som söker finansiering ur Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF) samt  All-service industri i Skillingaryd e.k.