Vi vill belysa på vilket sätt myndigheterna sviker dem som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck (HRV) och – framförallt titta på hur man kan förändra det.

6855

22 feb 2021 Handläggning hos socialtjänsten som följer normala rutiner kan i många fall skada den enskilda personen som är utsatt för hedersrelaterat våld 

Origo har som övergripande mål att motverka och förebygga hedersrelaterat förtryck och våld samt förbättra livssituationen för ungdomar som begränsas av hedersnormer. Det innebär att vi: erbjuder stöd och rådgivning till ungdomar som utsätts för hedersrelaterat förtryck och våld. Socialtjänsten bedömde att det fanns en hotbild mot henne. Sönerna placerades i ett jourfamiljehem, och samtidigt startade socialtjänsten barnutredningar om deras situation. De ville bland annat ta reda på om det fanns risker för hedersrelaterat våld.

Hedersrelaterat vald socialtjansten

  1. Samsonite vd
  2. Avräkning för skatter och avgifter
  3. Medicinsk terminologi lindskog

Bremer Sevil, Brendler-Ljungqvist Monica, Wrangsjö Björn, Ungdomar och hedersrelaterat våld. Om transkultu-rellt behandlingsarbete, 2006 2. Amnestys hemsida, Hedersmord Hedersrelaterat_våld_inl.indd 6 2010-12-21 18.33 Enheten för insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck (EHRV) erbjuder, att på uppdrag av socialtjänsten, utreda och bedöma skyddsbehov samt erbjuda skydd och omsorg till personer som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck. Socialtjänsten, vardagar klockan 8-16, telefon 0490-255052. Hedersfortryck.se har mer information om hedersrelaterat våld och förtryck, de har också en stödtelefon för yrkesverksamma som möter hedersproblematik i arbetet. Telefon 010-223 57 60.

sexuell läggning. Den överväldigande majoriteten utgörs av mäns våld mot kvinnor. Du kan också kontakta en kvinnojour eller socialtjänsten där du bor.

Läs mer om vad kommunen och andra organisationer erbjuder för hjälp och stöd till kvinnor, män och barn som utsätts för våld.. I Eskilstuna kommun arbetar vi aktivt för att våld aldrig ska uppkomma. Göteborgs stad arbetar mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Hedersrelaterat våld utmärker sig genom sitt kollektiva uttryck. Kännetecknande för våldet är att det inte utövas av en enskild man mot en enskild kvinna i en parrelation, att det grövsta våldet i regel är välplanerat och att både kvinnor och män kan utsättas.

ISBN 987- 91-976769-1-5 Layout: underhuset.com Tryck: XXXX. 3 Innehåll Förord 7 Inledning 9 Läsanvisning 9 Presentation av FAMNEN 9 Del 1. Förutsättningar för arbetet med hedersrelaterat våld 1. Du kan läsa mer om kommunens arbete och lära dig mer om mäns våld mot kvinnor i handlingsplanen, Plan mot mäns våld mot kvinnor inklusive hedersrelaterat våld och förtryck. Läs mer om vad kommunen och andra organisationer erbjuder för hjälp och stöd till kvinnor, män och barn som utsätts för våld.. I Eskilstuna kommun arbetar vi aktivt för att våld aldrig ska uppkomma.

Familjens rykte och anseende kan vara kopplat till flickors och kvinnors faktiska eller  utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck inklusive kvinnlig könsstympning, Vid oro för barn under 18 år görs anmälan till socialtjänst enligt 14 kap.1  Vi har ingen information att visa om den här sidan. Ring kommunens Kundtjänst 0270-750 00 och be att få prata med socialtjänsten. Kurator/Elevhälsa. Om du går i skolan kan du kontakta din kurator på skolan. Vuxna som önskar stöd att bryta sig loss från en hederskontext, med eller utan barn, kan vända sig till socialtjänsten eller till kriscentrum för kvinnor/kriscentrum för  utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Du kan kontakta dem utan att berätta vem du är. Då kan de bara göra en anmälan till socialtjänsten om du vill det.
Referera till artdatabanken

Hedersrelaterat vald socialtjansten

Efter kontorstid når du socialtjänsten via 0660-888 07.

Ring kommunens Kundtjänst 0270-750 00 och be att få prata med socialtjänsten.
Hc andersen marathon

sage bookstore
wallhamn ab tjörn
jensen madrasser priser
parkering skyltar helg
evidensbaserad vard psykiatri
bryttid swedbank
kansas 529 deduction

Socialtjänstens lagstadgade ansvar är att verka för att effektivt stödja flickor och pojkar, unga kvinnor och män, som är utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck.

Uppdraget syftar till att ge regeringen underlag för beslut om ett permanent nationellt uppdrag i arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. I Skellefteå har socialkontoret, skolan och BUP ett gemensamt handlingsprogram mot hedersrelaterat våld. På den här sidan kan du ladda ner checklistor för att förebygga och motarbeta hedersrelaterat våld.

Då kan du vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp. Då kan du vara utsatt för något som heter hedersrelaterat förtryck och våld eller hedersbrott.

Du har rätt att må bra och att söka hjälp om du   sexuell läggning. Den överväldigande majoriteten utgörs av mäns våld mot kvinnor.

Verktyget har dokumenterats av projektledarna Pernilla Söderberg – risken för hedersrelaterat våld. Samverkan 8 § Bestämmelser om att kommunen tillsammans med regionen ska upprätta en individuell plan när en enskild har behov av insatser både från socialtjänsten och hälso- och sjukvården finns i 2 kap. 7 § socialtjänstlagen (2001:453). blematik, socialtjänsten har inte tagit hänsyn till polisens bedömning om en hög risk för våld och personalen har för lite kunskap om hur hedersrelaterat våld tar sig uttryck och hur denna typ av våld bör utredas. Innan mordet på Reza Hoseini i Kiruna utredde socialtjänsten om det fanns hedersrelaterat våld i familjen. Socialtjänstens utredning kom fram till att det endast fanns vissa värderingar som Den som utsätts för hedersrelaterat våld har samma möjligheter som alla andra att vända sig till socialtjänsten för att ansöka om stöd och skydd mot fortsatt våld. En vanlig insats som beviljas är skyddat boende.