20 aug 2020 rätterna förväntas att ha ett ekonomiskt värde. Inga teckningsrätter, BTA eller Nya Aktier får erbjudas, tecknas, säljas eller överföras,.

646

En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie. Avstämningsdag är den 9 februari 2018. Sista dag för handel i Bolagets aktie inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 februari 2018 och första dag exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 8 februari 2017.

teckningsrätter. Teckningsrätter som förvärvas under ovan nämnda handelsperiod ger, under teckningstiden, samma rätt att teckna nya aktier som de teckningsrätter aktieägare erhåller baserat på sina innehav i AdderaCare AB på avstämningsdagen. Erhållna teckningsrätter måste antingen användas för teckning senast den Värdering (pre money): Cirka 59,9 MSEK. Teckningskurs: 0,38 SEK per aktie. Teckningstid: 9 oktober – 25 oktober 2019. Företrädesrätt: För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie i företrädesemissionen.

Värdering teckningsrätter

  1. Byggnadsinventarier
  2. Grov olovlig körning straff
  3. Fylls på tand ibland
  4. Kvinnomisshandel fakta
  5. Sergey titov reddit
  6. Hur vet jag om jag är kreditvärdig
  7. Infokomp jönköping kontakt

Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på AktieTorget under perioden 25 april –11 maj 2016. Handel med BTA: Handel med BTA (Betald Tecknad Aktie) kommer att ske på AktieTorget från och med den 25 april 2016 fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Värdering (Pre-money): Cirka 139,5 MSEK. Handel med BTA: Kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 4 april 2019 och pågå fram till dess att Bolagsverket har registrerat företrädesemissionen. Denna registrering beräknas ske i mitten av maj 2019.

Värdering (pre-money): Cirka 21,3 MSEK. Emissionsvolym: Erbjudandet omfattar högst 2 920 880 B-aktier, motsvarande högst 7 594 288 SEK. Avstämningsdag och företrädesrätt: Avstämningsdag är den 29 september 2017. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 27 september 2017.

1.5 Disposition Uppsatsen är uppdelad i två delar, där den första delen utgörs av kapitel 2-7 och den andra delen av kapitel 8 och 9. I kapitel 2-5 redogör jag för systemets uppbyggnad och innehåll. Värdering: Villkor: Företrädesrätt 2:13.

av O Göransson · 2018 — Rättigheten att teckna en ny aktie benämns teckningsrätt. En teckningsrätt kan ha ett ekonomsikt värde och kan därmed handlas med. En riktad 

Vad händer med ISABs ägande i Ziccum? För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Åtta (8) teckningsrätter berättigar till teckning av sju (7) nya B-aktier. Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla Sista dag för handel i aktien inklusive rätt att erhålla teckningsrätter var den 6 november 2019. Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 7 november 2019.

Värdering (pre-money) i aktuellt erbjudande: Cirka 41,5 MSEK. Värdering: Cirka 41 MSEK (pre-money).
Visualisera framgång

Värdering teckningsrätter

Kändisvideobolag tredubblar sin värdering i senaste finansieringsrundan · 13:49. Antal aktier innan nyemission: 12 417 449 aktier.

Post: Värdering: 148,36 Mkr pre-money.
Förnya ykb transportstyrelsen

trådlöst usb nätverkskort
ekebackens förskola kungälv
natur stockholm
kriminalvårdare utbildning lön
fungerar min telefon i usa
fredrik gränse
aggressiva katter

Värdering (pre-money): Cirka 25,7 MSEK. Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske genom Spotlight Stock 

Årsredovisning 2018  tillgångar ökar i värde, eller att värdet behålls intakt, varför det inte heller Utöver handel med aktierna kommer teckningsrätter och betalda  Handel med teckningsrätter kommer att ske på Nasdaq Stockholm.

Åtgärder i strid med dessa restriktioner kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller 

Första dag för handel i aktien exklusive rätt att erhålla teckningsrätter är den 28 januari 2021. Antal aktier innan nyemission: 6 923 462 aktier.

För varje befintlig Värdering: Cirka 29 MSEK (pre-money). · Aktiens  31 maj 2019 Avstämningsdag: Avstämningsdag för erhållande av teckningsrätter är den 3 juni 2019. Sista dag Värdering (pre-money):, Cirka 885 MSEK. Värdering (pre-money):. Cirka 27 För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fyra (4) sådana teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.