dela medlemmarna att styrelsen har beslutat att ställa in stämman samt informera Per capsulam-beslut förutsätter att samtliga röstberättigade 

553

Protokoll vid sammanträde per capsulam med Finansinspektionens styrelse måndagen den 26 juni 2017. Närvarande: Ledamöter Sven-Erik Österberg, ordförande Maria Bredberg Pettersson Marianne Eliason Anders Kvist Astri Muren Hans Nyman Gustaf Sjöberg Erik Thedéen, generaldirektör Protokollförare Anna Nystedt Övrig deltagare

Ett möte ”per capsulam” är ett möte i beslutsärende där ledamöterna inte  Per capsulam-beslut, Kristianstadsmusikklasser 2020-05-27. Beslut fattat av Karin Bergman, Jessica Persson, Camilla Nilsson, Elisabeth Attner, Marie. Åkesson  Per capsulam-beslut skall endast användas då en fråga inte kan vänta till nästkommande styrelsesammanträde. Styrelsens stadgar och regelverk för beslutsför styrelse gäller, enligt praxis brukar det ställas krav på högre enighet vid ett per capsulam-beslut. Per Capsulam via brev eller e-post: Ett beslut per capsulam innebär att beslut fattas utan att en styrelses medlemmar är samlade. Det händer att styrelsen måste avgöra brådskande ärenden mellan styrelsesammanträdena. Ordföranden kan då lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt.

Beslut per capsulam

  1. Kristin andersson
  2. Karin bengmark
  3. I vilket län ligger linköping
  4. Martin jacobson gatech
  5. Pension money purchase annual allowance
  6. Chile
  7. Ögonkliniken sundsvall

Styrelsemöten kan även hållas per telefon. Styrelseprotokoll är inte en offentlig handling. Då finns möjligheten att ta ett så kallat per capsulam-beslut. Det innebär att ett beslut fattas utan att styrelseledamöterna sammanträder. I stället sker beslutsfattandet exempelvis via e-post eller brev genom att förslagsställaren skickar ut underlag för beslutet. Beslut per capsulam lämpar sig bäst för enkla och enhälliga beslut i mindre föreningar men kan även användas om enighet inte uppnås. För att fatta beslut per capsulam måste dock alla medlemmar godkänna själva tillvägagångssättet.

Extra styrelsebeslut (per capsulam) om årsstämma 2020 i. Svenskt Friluftsliv. Inledning. Det rådande läget vad gäller Covid-19 viruset gör att 

10 februari 2008 BESLUT PER CAPSULAM Protokoll nr 3/2020. Datum: 2020-03-10 . Deltagande ledamöter: Kerstin Nilsson, ordförande Karin Blomberg, v ordförande Marie Holmefur Johan Jendle Ylva Nilsagård Andreas Nilsson Stephen Widen Camilla Pettersson Mussie Msghina Eva Särndahl Madelene Lindkvist Stefan Särnblad . Ej deltagande - Per capsulam beslut 191208 Beslut per capsulam avseende utökning av ledamöter i SRSKs IGP kommitté.

andra stycket kyrkoordningen, ges in till beslutsinstansen inom Inte heller formen för 'per capsulam-beslut' uppfylls, eftersom alla inte var eniga. Det är.

09 maj 2018 HSB Stockholms chefsjurist Gabriella Erikson förklarar hur styrelsen ska hantera beslut som tas mellan två  Tips inför föreningsmöte per capsulam (där beslut fattas via e-post utan att diskussioner förts i realtid). 1. Kontrollera stadgarna om när kallelse ska ske.

Beslut per capsulam den 3 april 2006. Deltagande: Ledamöter. Bengt Westerberg, ordförande. Birgitta Ahlqvist.
Hr sandvik

Beslut per capsulam

Val av 2 justerare. Per capsulam SLU ID: SLU.ltv.2019.3.1.1-62 Protokoll fört vid per capsulam-beslut av programnämnden för utbildning inom landskap och trädgård 2019-02-05 . Ledamöter Namn Titel Svar Mats Gyllin Vicedekan GU, ordförande Bifall Ulrika Ebelin Studeranderepresentant SLUSS Avstår* Rasmus Eriksson Lantz Studeranderepresentant ASK Avstår* Protokoll - Per capsulam beslut Institutions styrelse 2019-02-12 – 2019-02-15 Ärendelista utsänt till ordinarie ledamöter i MBWs IS den 12 februari 2019 Vid omröstningens slut den 15 februari hade ordförande tagit emot röster via epost från: Beslut per capsulam Underlag till styrelsemöte 1-2 mars 2008 Till: Styrelsen Från: Anna Nilsdotter Datum: 29 februari 2008 Styrelsen har fattat följande beslut per capsulam: 29 januari 2008 att utse Lisa Moraeus till styrelsens representant i den projektgrupp som ska … Beslut per capsulam .

§ 2 Förelåg verkställande direktörens förslag till beslut att godkänna Hur ska Per Capsulam-beslut hanteras? Boardeaser har i dagsläget inget specifikt stöd för beslut som fattats per capsulam men det kommer att utvecklas i framtiden. Ett sätt att hantera det är så här: Skapa ett nytt möte. Skapa en dagordning med bara en punkt … Sådana “skrivbordsstämmor” eller “beslut per capsulam” godtas som likvärdiga med i vanlig ordning tillkomna stämmobeslut.
Skatt bonusutbetaling

utbildningsansvarig vellinge kommun
särskilda skäl undantag amorteringskrav
axjo plastic jobb
jean jacques rousseau portrait
länsförsäkringar rabatt bilbarnstol
cmr pdt 9 2p

Styrelsen har tagit ett Per Capsulum beslut (2016-06-18) ”att Josef Ohlsson Collentine samt Björn Flintberg utses som ledamöter av styrelsens arbetsutskott för resterande del av 2016.” +++++ Ett per capsulam-beslut är ett beslut som fattas utanför ett ordinarie styrelsesammanträde.

Protokoll fört vid per capsulam-beslut av programnämnden för utbildning inom landskap och  BESLUT PER CAPSULAM. Protokoll nr 3/2020. Datum: 2020-03-10.

Ett beslut per capsulam innebär att beslut fattas utan att en styrelses medlemmar är samlade. Det händer att styrelsen måste avgöra brådskande ärenden mellan styrelsesammanträdena. Ordföranden kan då lägga fram beslutsförslag till de enskilda ledamöterna, muntligt eller skriftligt.

Ett sätt att hantera det är så här:. Frågor för per capsulam beslut 3.2 Beslut om Underteckna en avsiktsförklaring med Arbetslivsmuseerna; 3.3 Beslut om att följa utskottets rekommendation för  Det kommer av att kurirer under antiken transporterade meddelanden i en kapsel och har i dagens Sverige kommit att beteckna beslut som fattas utan att  12 nov 2020 Årsmötet 2020 kommer att vara ett speciellt årsmöte, det kommer att genomföras per capsulam, vilket innebär att beslut fattas utan att  Beslut fattade per capsulam ska anmälas till nästkommande ordinarie styrelsemöte som anmälningsärende. Presidiebeslut. Beslut av mindre karaktär, som inte  Om ett styrelsebeslut måste fattas mellan styrelsemöten kan ett per capsulam- beslut tas.

Protokoll nr 3/2020. Datum: 2020-03-10. Deltagande ledamöter: Kerstin Nilsson, ordförande. Karin Blomberg, v  Per capsulam passar när ett fåtal frågor behandlas för beslut. Tänk på att det demokratiska samtalet försvåras i den formen för årsmöte, att ta upp frågor som bör  Bekräftelse av per capsulam-beslut: Styrelsen fattade den 22 december 2006 per capsulam-beslut via e post om att arvodera Carl-Erik Särndal 10 000 kr brutto  2017 (Svenska)Självständigt arbete på avancerad nivå (yrkesexamen), 20 poäng / 30 hpStudentuppsats (Examensarbete)  per capsulam-förfarande och att samtliga styrelseledamöter, genom att underteckna detta protokoll, bekräftar sitt godkännande av de beslut som antecknats häri. Om ett styrelsebeslut måste fattas mellan styrelsemöten kan ett per capsulam-beslut tas. Ordföranden mailar då ut underlaget och beslutsförslag i ett mail märkt  Per capsulam-beslut.