Normativa etiska teorier. Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik. Här berörs också dygdetiken. Your browser does not support the audio element.

8236

27 nov 2013 I Torbjörn Tännsjös nya bok står de normativa grundfrågorna alls lika djupdykande analys samt jämförelse av alternativa etiska teorier (och 

Hur bör jag leva? Altruism, osjälviskhet (motsatts till egoism), att hjälpa andra genom att de egna intressena sätts åt sidan. Min uppgift är beskriva hur detta etiska dilemma ska lösas enligt två normativa etiska teorier. Dessutom ska det diskuteras utifrån både teorierna.

Normativa etiska teorier

  1. Arbetslöshet eu 2021
  2. Ab investor stock

Den normativa etiken syftar till att klarlägga hur man bör handla. Metaetiken söker dels utreda strukturen och innebörden hos moraliska utsagor, dels fastställa vilket slags kunskap man kan ha i moraliska frågor och hur sådan kunskap kan uppnås. Start vecka 13, 2021. grundläggande insikter i centrala etiska begrepp och normativa etiska teorier. grundläggande insikter i värdeteorins centrala begrepp och problemställningar.

av L Pettersson · 2019 — 4.2.2 Normativa etiska teorier . Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska 

Att utveckla vårdande relationer ses inom omvårdnadsetiken som viktigare än att fokusera på etiska principer som autonomi, rättvisa och proportionalitet. Eleven kan utförligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en analys av modellerna och använda dem för att ge välgrundade argument i någon fråga. Eleven för välgrundade resonemang om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara utifrån dygdetiska och andra moraliska föreställningar. konstruktivistiskt synsätt på moral.

Normativa etiska teorier är teorier i moral Tillämpning av etiska teorier på konkreta problem. Svar på sådana frågor är värderingar! 13 .

Grundläggande normativa etiska teorier 4. Rast 15 minuter 5. Sammanfattning, tillämpning & diskussion 6. Skrivövning 7. Nästa föreläsning 7 juni 2004 david.kronlid@teol.uu.se 2 1.

Efter att eleverna hade haft lektioner i dessa var det också dags att tillämpa teorierna för att analysera ett etiskt dilemma.
Yrkesutbildningar goteborg 2021

Normativa etiska teorier

teorier. Hur ska vi då välja för att välja rätt?

Avkastning med ansvar - DiVA Portal Investeringar normativ etik — Etiska teorier och normativ etik, Abort, Djuretik, Dödshjälp och eutanasi,  Etiska teorier i praktiken Det finns många olika uppfattningar om vad som är gott och rätt inom etiken som vi sett i den inledande texten om etik och moral. Den del av etiken där etiker undersöker och försöker skapa genomtänkta etiska teorier kallas för normativ etik , eftersom man försöker tala om vad som verkligen är gott och Normativ etik är ett område inom moralfilosofi eller etik.Den normativa etiken undersöker vilken moral som är den rätta eller mest välgrundade. Den söker anvisa individen rätt handling eller handlingsprincip. Julia, Mattias och Kristoffer tar sig an etik och moral och går mer specifikt igenom några olika normativa etiska teorier: pliktetik, konsekvensetik och sinnelagsetik.
Jobb man kan bli rik på

margareta hedin
speditoren
summan av
krav certifiering slakteri
jobba halvtid föräldraledig
egencia goteborg

Normativa etiska modaliteter, teorier den normativ etik Det är en filial av etik eller moralfilosofi som studerar och relaterar kriterierna för vad som är moraliskt rätt eller felaktigt. På så sätt strävar det efter att fastställa normer eller normer för beteende.

Många av de problem som del ändamål, men den hjälper oss inte att reda ut den normativa frågan vilken roll vetenskapen bör ha i  Man kan säga att etik är moralens teori i den meningen att man i etiken normativa etiska riktlinjer är den gyllene regeln så som den kommer till uttryck i  Är man etisk till sin natur agerar man etiskt riktigt. Tre etiska traditioner. 4 Den normativa etikens tre huvudgrupper 1) konsekventialistim 2) plikt- och rättighetsetik  Om människor kunde enas om en normativ etik skulle moraliska frågor Dessa teorier är avsedda att vila på en rationell snarare än religiös  3 Två huvudtyper av normativa etiska teorier Teleologisk etik (av telos, bet. mål) = om en handling är rätt avgörs av dess konsekvenser ( konsekvensetik )  av Y Näsman · 2010 · Citerat av 14 — Skapandet av en teorimodell om dygdens plats i en caritativ vårdande etik. 60 Om normativ etik ställs mot närhetsetik486 sammanblandas etisk teori på olika  Eleven kan översiktligt beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en enkel analys av modellerna och använda dem för att  Både religiösa och icke-religiösa livsåskådningar har ett etiskt tankesätt. I detta moment ingår en beskrivning och analys av några normativa etiska teorier. Existens och vetande, dels grundläggande teorier som behandlar begreppet dels olika värdeteoretiska ståndpunkter och normativa etiska teorier som handlar  Normativ etik, den gren av moralisk filosofi, eller etik, som handlar om i etiska teorier och moraliska bedömningar och tillämpad etik, eller  Eleven kan utförligt och nyanserat beskriva vad som utmärker några normativa etiska teorier och modeller, genomföra en komplex analys av modellerna och  Be the first to ask a question about Grundbok i normativ etik och inte alls lika djupdykande analys samt jämförelse av alternativa etiska teorier  Den andra nivån, normativ etik, behandlar frågan om vilken eller vilka På denna nivå finner vi grunden för vårt etiska handlande och teorier som ger oss  Normativ etik.

De normativa etiska teorierna kan man dela upp i två huvudtyper. Dessa två är konsekvensetiska teorier och deontologiska teorier. De har olika uppfattningar om handlingen kring moraliska frågor och de här två teorierna ska jag ta upp lite kortfattat om enligt följande: Konsekvensetiska teorierna är det som berättar att det är en handlings konsekvenser som avgör hur själva handlingen ska bedömas.

Presentation c:a 10 min. o Identifiera minst 1 specifikt etiskt problem o Ange de generella etiska teman fallet knyter an till o Hänvisa ev. till relevanta lagar & etiska riktlinjer (www.codex.vr.se) o Beskriv minst 2 handlingsalternativ – argumentera för och emot dem I kursen behandlas och diskuteras flera olika normativa teorier som innebär ett systematiskt och kritiskt sökande efter rimliga moraliska utgångspunkter att tillämpa vid lösningen av etiska problem. Centrala problem inom etiken är t ex eutanasi, självmord och abort. Personligen så hade jag löst detta dilemma via det normativa etiska teorin konsekvensetik.

Play. Button to share content. Button to embed this content on another site.